SIKT.ORG Logo


Farvel til Biblioteklaboratoriet
Fredag 18. november arrangerte Biblioteklaboratoriet sitt avslutningsseminar. Etter fire år er det nå slutt på dette viktige utviklingstiltaket som har hatt fokus på teknologisk utvikling på bibliotekfeltet.

Prosjektet har vært organisert gjennom en prosjektgruppe som har bestått av:

Nils Pharo
Magnus Enger
Jannicke Røgler
Anne-Lena Westrum
Jørn Helge B. Dahl
Rurik Greenall
David Massey

Nils Pharo har fungert som prosjektleder mens Kim A. Tallerås har vært prosjektets sekretær og stått for daglig drift og redaksjonelt innhold på nettstedet.

Les mer...

Nye muligheter til faglig diskusjon
SIKT har inngått et samarbeid med svenske Biblfeed

Les mer...

Notat fra SIKT vedrørende rapporten: Nasjonal strategi for e-bøker
Styret i SIKT har lest rapporten “Nasjonal strategi for e-bøker” med interesse og kommer i dette notatet med kommentarer og innspill knyttet til ulike aspekter ved e-bøker og bibliotek.

Les mer...

Referat fra Årsmøtet i Sikt, 16. mars 2010
SIKT avholdt sitt årsmøte på Hamar i forbindelse med Bibliotekmøtet.

Les mer...

ArkivArkiv